R-54. Spis ludności w r. 1910. Odezwy i formularze (spis ludności w Austro-Węgrzech, odezwy polskie w sprawie zachowania polskich praw językowych w zagłębiu ostrawsko-karwińskim, formularze odwołań, żądające wpisania języka polskiego). 1910 – 1911

Książnica Cieszyńska