R-49. Pietwałd. Rychwałd. Poręba (wybory gminne w Pietwałdzie i Rychwałdzie). 1908 – 1913

Książnica Cieszyńska