R-44. Polityka gminna (sprawozdanie rachunkowe gminy Bystrzyca za 1904 r., wycinki z gazet o stanowisku socjalistów w sprawach społecznych polityki gminnej). 1904 – 1912

Książnica Cieszyńska