R-43. Związki zawodowe i stowarzyszenia robotnicze. Handlowcy i transportowcy. Zatrudnieni w spółkach (organizowanie związków zawodowych, strajki i wiece). 1902 – 1931

Książnica Cieszyńska