R-42. Kopiał listów w sprawach partyjno-politycznych (listy Tadeusza Regera i innych osób do różnych osób i instytucji w sprawach partyjnych. 1908 – 1910

Książnica Cieszyńska