R-4. Legiony Polskie i NKN (2 kopiariusze listów wysłanych z Komisariatu Wojskowego Legionów Polskich na Śląsk Cieszyński do różnych adresatów). 1914 – 1915

Książnica Cieszyńska