R-39. Internationaler Sozialistischer Kongress in Basel 1912 (Międzynarodowy Kongres Socjalistyczny w Bazylei 1912). 1912

Książnica Cieszyńska