R-38. Materiały z działalności Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”

Książnica Cieszyńska