R-37. Archiwum śląskie (materiały agitacyjne z okresu przygotowań do plebiscytu na Górnym Śląsku – propolskie; materiały dotyczące obrad Sejmu Śląskiego). 1920 – 1935

Książnica Cieszyńska