R-36. Silesiaca (uroczystości i jubileusze różnych organizacji społecznych, fragment korespondencji Tadeusza Regera w sprawach interwencyjnych, klepsydry, wiersze). 1920 – 1937

Książnica Cieszyńska