R-31. Sprawy szkolne i oświatowe (szkolnictwo ludowe polskie na Śląsku Cieszyńskim, zmiana par. 55 ustawy nauczycielskiej z 1869 r., problemy wychowania dzieci i młodzieży, upaństwowienie Gimnazjum Polskiego w Orłowej). 1870 – 1913

Książnica Cieszyńska