R-3. Legiony Polskie. Sprawy wojskowe i narodowe (Odezwy drukowane, gazety, czasopisma i inne druki). 1910 – 1918

Książnica Cieszyńska