R-28. Śląsk Czechosłowacki w latach 1920-1923. Raporty i akta Jana Wadonia (raporty kapitana Jana Wadonia o sytuacji politycznej w Czechosłowacji, sytuacja Polaków i Słowaków, omówienie artykułów prasowych). 1920 – 1922

Książnica Cieszyńska