R-23. Polska Komenda Wojskowa. Rozkazy Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie (dziennik rozkazów). 1918 – 1921

Książnica Cieszyńska