R-14. Wojna światowa. „Pro memoria 1914/1915” . Verordnungsblatt für die k.k. Landwehr, 13.2.1914, Nr 8 z załącznikami (druki – m.in. dziennik urzędowy, instrukcje, formularze). 1914 – 1919

Książnica Cieszyńska