R-12. Rozruchy aprowizacyjne. 1915 – 1917

Książnica Cieszyńska