R-118. Pieczątki polskich komitetów plebiscytowych na Śląsku Cieszyńskim. 1920

Książnica Cieszyńska