R-112. Luźne numery różnych gazet i czasopism niemieckich. 1903 – 1935

Książnica Cieszyńska