R-111. Luźne numery różnych gazet i czasopism polskich. 1897 – 1936

Książnica Cieszyńska