R-110. Ulotki i afisze przedwyborcze oraz o polskich imprezach na Zaolziu (afisze PPS związane z wyborami do Sejmu i Senatu w 1928 r., imprezy różnych organizacji na Zaolziu – „Siła”, spółdzielnie i in.). 1915 – 1939

Książnica Cieszyńska