R-11. „Militaryzm” (manifesty, odezwy, mobilizacja, sądy wojenne, dyscyplina wojskowa, walka z dywersją). 1914 – 1918

Książnica Cieszyńska