R-10. Naczelny Komitet Narodowy. Liga Kobiet. Materiały z papierów po Jadwidze Kunickiej (do historii Ligi Kobiet NKN-u i spraw społecznych) . 1914 – 1919

Książnica Cieszyńska