APTL 44. Archiwum Franciszka Popiołka. Notatki z materiałów archiwalnych. Rękopisy i maszynopisy artykułów i prac historycznych. 20 w. (do 1959 r.)

« Powrót

Notatki, m.in. do dziejów miast Śląska Cieszyńskiego. Bd. (pocz. 20 w. ?)

Książnica Cieszyńska