APTL 44. Archiwum Franciszka Popiołka. Notatki z materiałów archiwalnych. Rękopisy i maszynopisy artykułów i prac historycznych. 20 w. (do 1959 r.)

« Powrót

Korespondencja F. Popiołka z Instytutem Śląskim w Katowicach w sprawie mapy województwa śląskiego. 1934 - 1939

Książnica Cieszyńska