APTL 36. Konserwatorzy zabytków w Cieszynie. 1854 – 1916

« Powrót

Akta konserwatora powiatu cieszyńskiego Karola Schwarza. 1854 -1860

Książnica Cieszyńska