APTL 34. Biblioteka i Muzeum Fundacji Leopolda Jana Szersznika w Cieszynie. 1781 – 1935

« Powrót

Korespondencja L. J. Szersznika dotycząca m.in. założenia fundacji biblioteki i muzeum w Cieszynie. 1781 - 1813

Książnica Cieszyńska