APTL 19. Sprawy wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim. Duchowieństwo. Bd., 1430, 1749 – 1938

« Powrót

Kopiarz dokumentów fundacji J. K. Artzta w Pradze. 1751 - 1761

Książnica Cieszyńska