APTL 19. Sprawy wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim. Duchowieństwo. Bd., 1430, 1749 – 1938

« Powrót

Gmina żydowska w Cieszynie. 1838

Książnica Cieszyńska