Katalogi wirtualne

Data aktualizacji: 2015-03-19 15:13:32

 

Katalogi wirtualne stanowią odpowiedniki dostępnych w czytelniach Książnicy Cieszyńskiej katalogów / kartotek kartkowych, a mianowicie:

           ► Rękopisów: Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, rękopisy z biblioteki Leopolda Jana Szersznika, rękopisy z biblioteki Dekanatu i Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Teki Regera);

           ►Czasopism;

           ► Biblioteki Leopolda Jana Szersznika: katalogi starych druków oraz druków XIX-XX w.;

           ► Biblioteki Czytelni Ludowej: katalogi starych druków oraz druków XIX-XX w.;

           ► Biblioteki  Józefa Ignacego Kraszewskiego: katalogi starych druków oraz druków XIX-XX w.;

           ► Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego: katalogi rękopisów, starych druków oraz druków XIX-XX w.;

           ► Biblioteki Dekanatu, znajdującej się w depozycie Książnicy Cieszyńskiej;

           ► Biblioteki Tadeusza Regera.

 

Objęte powyższymi katalogami zbiory są sukcesywnie poddawane opracowaniu komputerowemu. Proces ten został zakończony w odniesieniu do: rękopisów z biblioteki Leopolda Jana Szersznika (dostępne są w katalogu rękopisów), Biblioteki Leopolda Jana Szersznika (druki wydane do 1800 r. dostępne są w katalogu starych druków, książki wydane od 1801 r. dostępne są w katalogu książek z kolekcji zabytkowych) oraz starych druków z pozostałych księgozbiorów historycznych (dostępne są w katalogu starych druków).

 

Proces komputerowego opracowania pozostałych fragmentów księgozbiorów historycznych jest w toku i do czasu jego zakończenia katalogi wirtualne stanowią niezbędne uzupełnienie katalogów on-line. Co gorsza, i jedne, i drugie ciągle jeszcze nie obejmują całego zasobu Książnicy Cieszyńskiej.  Aby kwerendzie poddać zbiór książek pozyskanych w latach 1960-1993 oraz druki zwarte, które w drugiej połowie lat siedemdzisiątych XX w. zostały wyłączone z poszczególnych księgozbiorów historycznych i scalone w odrębny zespół, należy dodatkowo skorzystać z alfabetycznego wirtualnego katalogu kartkowego.