Katalog ikonografii

Katalog ikonografii obejmuje materiały ikonograficzne, gromadzonych przez Książnicę Cieszyńską od 1994 r.: ekslibrisy (oznaczone symbolem E), grafiki (G), fotografie (F), kalendarze ścienne (K), malarstwo (M), pocztówki (P), reprodukcje (R), rysunki (Rk), święte obrazki (Ś), teki (T) i inne (I). Albumy katalogowane są w zespołach starych druków (wydanych do 1800 r. włącznie), książek dawnych (wydanych w l. 1801-1950) i książek nowych (wydanych od 1951 r.), a ich opisy są dostępne w katalogach starych druków i książek. Katalog zawiera opisy wszystkich materiałów ikonograficznych znajdujących się w posiadaniu Książnicy Cieszyńskiej i jest na bieżąco uzupełniany.

 

Opisy bibliograficzne tek i kalendarzy wydanych po 1800 r. katalogowane są w drugim stopniu szczegółowości według normy Opis bibliograficzny : książki : PN-82/N-01152.01 (Warszawa, 1983) oraz zasad zawartych w publikacji Przepisy katalogowania książek. Cz. 1: Opis bibliograficzny, opracowanej przez Marię Lenartowicz (Warszawa, 1983). Pozostałe materiały ikonograficzne katalogowane są według wskazówek zawartych w podręczniku Józefa Grycza Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie (Warszawa, 1945). Opisy poszczególnych jednostek zawierają następujące elementy: nazwę autora, nazwę działu ikonografii, technikę wykonania, materiał, wymiary, rok wykonania, tytuł, opis samej ryciny lub ilustracji, uwagi oraz - w przypadku pocztówek i reprodukcji - adres wydawniczy. Jednostki ikonograficzne podlegają też opracowaniu przedmiotowemu z zastosowaniem Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.