Katalogi on-line

Katalogi on-line obejmują zbiory książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych: starych druków, rękopisów, kartografii, ikonografii, dokumentów życia społecznego, ikonografii i kartografii.

 

Zawierają wszystkie nabytki Książnicy Cieszyńskiej od 1994 r. oraz – częściowo – materiały z tzw. starego zasobu, czyli księgozbiorów Leopolda Jana Szersznika, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Biblioteki Czytelni Ludowej, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Tadeusza Regera, księgozbioru pomuzealnego oraz księgozbioru Oddziału Zabytkowego Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, a także Biblioteki Dekanatu, znajdującej się w depozycie Książnicy Cieszyńskiej.

 

Poszukując materiałów wydanych / powstałych przed 1994 r., a nie zarejestrowanych jeszcze w katalogach on-line można skorzystać z - dostępnych w niniejszym serwisie - „wirtualnych” wersji niektórych kartkowych katalogów i repertoriów Książnicy. Aby pełnej kwerendzie poddać zbiór książek pozyskanych w latach 1960-1993 oraz druki zwarte, które w drugiej połowie lat siedemdzisiątych XX w. zostały wyłączone z poszczególnych księgozbiorów historycznych i scalone w odrębny zespół, należy skorzystać z tradycyjnej postaci alfabetycznego katalogu kartkowego, dostępnego w Czytelni Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej.