KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Teki Regera

Data aktualizacji: 2009-11-09 14:45:20


Teki Regera

 

 

Historia zespołu

Zespół jest częścią składową spuścizny cieszyńskiego działacza politycznego i społecznego Tadeusza Regera (1872-1938). Po śmierci T. Regera część jego biblioteki oraz prywatnego archiwum została przekazana do Muzeum Miejskiego w Cieszynie.


Zawartość zespołu

Kolekcja zawiera dokumenty i akta urzędowe, notatki, korespondencję, wycinki z gazet, druki ulotne etc., związane bezpośrednio z osobą T. Regera, bądź też z osobami, organizacjami i instytucjami, z którymi współpracował, pozostawał w kontakcie lub których działalnością się interesował. Część znajdujących się pierwotnie w tym zbiorze czasopism, gazet, druków ulotnych, broszur itp. przeniesiono w latach siedemdziesiątych XX w. do - odpowiednio - zbioru czasopism, druków ulotnych i książek Teki Regera obejmują ok. 5 500 jednostek.


Aparat wyszukiwawczy

Zbiór został uporządkowany w latach siedemdziesiątych XX w. przez Jana Koniecznego. Podzielono go na 118 tek tematycznych, z których każda zawiera od kilkudziesięciu do ponad stu jednostek ponumerowanych w ramach teki od 1. Jednostkę stanowi najczęściej pojedynczy dokument, rzadziej grupa dokumentów. Zespół został spisany w inwentarzu sporządzonym na luźnych kartach formatu A4, zawierającym wiele skreśleń, informacji o przemieszczeniach dokumentów i uzupełnień.


Elementy składowe opisu jednostki


Opis jednostki zawiera:

  • kolejny numer w obrębie teki,
  • określenie treści lub tytuł,
  • incipit,
  • datę powstania,
  • opis zewnętrzny (określenie stosunku do oryginału, objętość, wymiary, uwagę o materiale i piśmie)


Sygnatura

Na sygnaturę składa się symbol literowy zespołu TR, numer teki i numer jednostki w obrębie teki, np. TR 1-27


Podstawowa literatura:


A. Wadowski: Księgozbiór Tadeusza Regera w Cieszynie, "Zaranie Śląskie" 1966, z. 1, s. 133-136; K. Kubiński: Losy zbiorów bibliotecznych Tadeusza Regera, (w:) "Pamiętnik Cieszyński" t. 10, 1995, s 47-65.

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij