KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Kolekcja rękopisów biblioteki Leopolda Jana Szersznika

Data aktualizacji: 2011-08-18 10:57:03


Kolekcja rękopisów biblioteki Leopolda Jana Szersznika

  

 

UWAGA:

Kolekcja rękopisów biblioteki  Leopolda Jana Szersznika została
w ramach projektu
"Ochrona i konserwacja Cieszyńskiego
dziedzictwa piśmienniczego"
opracowana komputerowo,
a jej zasób ujęto w
dostępnym on-line komputerowym
katalogu rękopisów. 

 

 

Historia zespołu

Biblioteka powstała w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w. Jej twórca, ks. Leopold Jan Szersznik (1747-1814), pedagog, uczony i kolekcjoner, w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Obecnie liczy ok. 15 000 woluminów. W jej skład wchodzi także zespół rękopisów, obejmujący ponad 800 jednostek ewidencyjnych.


Zawartość zespołu

Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.


Aparat wyszukiwawczy

Inwentarz rękopisów Biblioteki Szersznika składa się z dwóch części:
 

  1. Repertorium codicum manuscriptorum in caes. Reg. Bibliotheca Scherschnickiana Teschinii - księga inwentarzowa sporządzona w latach 1823-1824 przez kustosza biblioteki Albina Heinricha (edycja: A. Heinrich: Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia Bibliotheca Scherschnickiana Teschinii, wyd. U. Wieczorek, wprowadzeniem opatrzył K. Szelong, pod red. R. Gładkiewicza, Wrocław 2004). Obejmuje część zespołu, a mianowicie oprawne kodeksy (działy DD I do DD VII) .
  2. Katalog rękopisów Biblioteki Leopolda Szersznika - maszynopis sporządzony w latach pięćdziesiątych XX w. przez Ludwika Brożka i Emericha Němca Obejmuje działy DD VIII i DD IX, zawierające materiały typu archiwalnego, uporządkowane według kryterium tematycznego.


Elementy składowe opisu


Opis w Repertorium zawiera:
 

  • ogólny tytuł rękopisu lub określenie treści,
  • datę powstania,
  • spis zawartości,
  • opis zewnętrzny (dane dotyczące objętości, materiału i stanu oprawy).


Opis w Katalogu Działu DD VIII i DD IX obejmuje:
 

  • ogólny tytuł rękopisu lub określenie treści,
  • datę powstania,
  • spis zawartości,
  • opis zewnętrzny (określenie stosunku do oryginału, dane dotyczące języka, objętości i formatu, informacje o pieczęciach).


Sygnatura

Na sygnaturę jednostki składa się symbol literowy działu rękopisów "DD", cyfra rzymska oznaczająca numer półki i liczba arabska określająca miejsce jednostki na półce, np." DD I 5" lub "DD VIII 20".


Podstawowa literatura:


Ph. Gabriel: Einige quellen zur geschichte Schlesien uberhaupt und des herzogtums Teschen insbesondere [sic!], (w:) "Programm des k.k. katholische Gymnasiums in Teschen", 1852, s. 15 - 24; A. Landsfeld: Archiv musea Šeršníkova, Věstník Matice opavské, Opava 1895, s. 56-60, 1897, s. 37-40; F. Popiołek: Materjały do historii Śląska w zbiorach cieszyńskich, "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku" 1931, III, S. 343-347; M. Kudělka: Leopold Jan Šeršník (1747-1814). Život a dílo. Ostrava 1957, s. 185-190; L. Brożek: Zbiory cieszyńskie, (w:) Biblioteka Śląska 1922-1972, Katowice 1973, s. 67-83; K. Szelong: Biblioteczne zbiory Leopolda Jana Szersznika, (w:) 190 [Sto dziewięćdziesiąt] lat założenia Muzeum i Biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802-1992. pod red. Janusza Spyry. Cieszyn 1993, s. 37-52; M. Makowski, J. Spyra, K. Szelong: Zbiory i Fundacja Szersznika po 1814 r., tamże, s. 81-90; I. Panic: Zespół archiwalny biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika, tamże, s. 61-68; K. Szelong: Proces ewidencji i opracowania bibliotecznych zbiorów ks. Leopolda Jana Szersznika. Zarys historyczny, "Roczniki Biblioteczne", R. 44: 2000, s. 87 - 134; M. Zwiercan:  Katalog średniowiecznych rękopisów Książnicy Cieszyńskiej, Wrocław 2003; A. Heinrich: Repertorium codicum manuscriptorum in caesareo-regia Bibliotheca Scherschnickiana Teschinii, wyd. U. Wieczorek, wprowadzeniem opatrzył K. Szelong, pod red. R. Gładkiewicza, Wrocław 2004.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij