KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Katalog biblioteki Tadeusza Regera

Data aktualizacji: 2009-12-15 11:07:54Katalog biblioteki Tadeusza Regera

 

        Księgozbiór Tadeusza Regera liczy w sumie ok. 7 000 woluminów (w tym kilka starych druków) i obejmuje głównie dzieła z zakresu historii, prawa, socjologii, przyrody oraz silesiaka. Proweniencyjnie z kolekcją tą związany jest obszerny zbiór archiwaliów, nazywany Tekami Regera.

        Katalog alfabetyczny księgozbioru Tadeusza Regera został sporządzony odręcznie i maszynowo na kartkach formatu międzynarodowego prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych XX wieku. Mimo swoich niedostatków, nadal pozostaje głównym narzędziem wyszukiwawczym biblioteki. W miarę postępów procesu katalogowania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, również pozostała część opisów książek i czasopism z biblioteki PTL trafi do katalogowych baz danych książek i czasopism. Opisy archiwaliów wchodzących w skład Tek Regera odnaleźć można z kolei w wirtualnym katalogu rękopisów Książnicy Cieszyńskiej.
        Katalog nie uwzględnia opisów książek i czasopism, które w ramach reorganizacji zbiorów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej zostały wyodrębnione ze zbiorów biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i wraz z książkami oraz czasopismami, wyłączonymi z pozostałych księgozbiorów historycznych Oddziału Zabytkowego, scalone w odrębne zespoły druków zwartych oraz czasopism. Alfabetyczne katalogi obu ww. zespołów dostępne są w formie manualnych kartotek w Czytelni Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej.

        Sygnatura książek i czasopism wchodzących w skład biblioteki znajduje się w prawym górnym rogu karty.

        Elementy składowe opisu:

    * hasło główne
    * tytuł
    * oznaczenie odpowiedzialności (często pomijane lub w niepełnym brzmieniu)
    * oznaczenie wydania
    * adres wydawniczy
    * dokładny opis fizyczny
    * wyszczególnienie tomów
    * seria
    * uwagi biblioteczne


        W latach późniejszych na kartach katalogowych zostały naniesione poprawki i uzupełnienia. Część opisów zaopatrzona została w odsyłacze dotyczące haseł osobowych, tytułów dzieł współwydanych i współoprawnych.

Podstawowa literatura:
W. Zajączkowska: Zbiór Tadeusza Regera, znanego działacza socjalistycznego Ziemi Cieszyńskiej (przechowywany w Archiwum Państwowym w Łodzi), "Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka"", 1964, s. 511 - 519; A. Wadowski: Księgozbiór Tadeusza Regera w Cieszynie, "Zaranie Śląskie", 1966, z. 1, s. 133 - 136; K. Kubiński: Losy zbiorów bibliotecznych Tadeusza Regera , (w:) Pamiętnik Cieszyński / [Idzi Panic red. nacz. ]. T. 10, Cieszyn 1995, s. 96-99.

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij