KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Katalog biblioteki Józefa Ignacego Kraszewskiego

Data aktualizacji: 2012-01-24 13:13:39Katalog biblioteki Józefa Ignacego Kraszewskiego

 

 

UWAGA:
Stare druki z biblioteki Józefa I. Kraszewskiego zostały opracowane komputerowo.
Ich opisy ujęte są w dostępnym on-line
katalogu starych druków.

 


 

Katalog alfabetyczny księgozbioru Józefa Ignacego Kraszewskiego składa się z dwóch części:

  1. katalogu alfabetycznego starych druków - obejmującego książki i czasopisma wydane do roku 1800 włącznie
  2. katalogu alfabetycznego nowych druków - obejmującego książki i czasopisma wydane od roku 1801.


        Katalog nie uwzględnia opisów książek i czasopism, które w ramach reorganizacji zbiorów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej zostały wyodrębnione z biblioteki Leopolda Jana Szersznika i wraz z książkami oraz czasopismami, wyłączonymi z pozostałych księgozbiorów historycznych Oddziału Zabytkowego, scalone w odrębne zespoły druków zwartych oraz czasopism. Alfabetyczne katalogi obu ww. zespołów dostępne są obecnie tylko w formie manualnych kartotek w Czytelni Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej.
        Katalog alfabetyczny księgozbioru J. I. Kraszewskiego został opracowany przez Ludwika Brożka w latach dwudziestych XX w. Sporządzono go odręcznie, na kartach bibliotecznych o wymiarach 14 x 17,5 cm. Zawarte w im opisy, powstałe w oderwaniu od jakichkolwiek norm katalogowania, obciążone są licznymi błędami, lukami i niekonsekwencjami. Obecnie jednak, mimo swoich niedostatków, katalog ten nadal pozostaje głównym narzędziem wyszukiwawczym w odniesieniu do wchodzących w skład biblioteki Józefa Ignacego Kraszewskiego XIX - druków zwartych i ciągłych. Należące do tej kolekcji stare druki, opracowane według obowiązujących obecnie norm katalogowych, można już wyszukiwać w komputerowej bazie danych Książnicy Cieszyńskiej. W miarę postępów procesu katalogowania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, również pozostała część opisów książek i czasopism z biblioteki J. I. Kraszewskiego trafi do katalogowych baz danych książek i czasopism.
        Sygnaturę książek i czasopism wchodzących w skład biblioteki stanowi liczba wpisana w rubryce "numer inwentarza". Nad ww. rubryką znajduje się liczba oznaczająca numer pochodzący z drukowanego katalogu księgozbioru Kraszewskiego sporządzonego tuż po śmierci pisarza przez Michała Pawlika.

        Elementy składowe opisu:

  • hasło główne
  • tytuł
  • oznaczenie odpowiedzialności (często w niepełnym brzmieniu)
  • adres wydawniczy (najczęściej miejsce i rok wydania)
  • wyszczególnienie tomów        Ponadto w większości opisów uwzględniono odesłanie do bibliografii Estreichera. W niektórych opisach znajdują się informacje o dedykacjach. Część opisów zaopatrzona została w odsyłacze dotyczące haseł osobowych, tytułów dzieł współwydanych i współoprawnych.
        Podstawę szeregowania alfabetycznego stanowi hasło autorskie wpisane w rubrykę "Autor" lub pierwszy wyraz tytułu stanowiący hasło tytułowe. W latach późniejszych na części kart katalogowych zostały naniesione poprawki, uzupełnienia i podkreślenia. W tych przypadkach obowiązującym jest hasło znajdujące się nad rubryką "Tytuł dzieła". W innych przypadkach hasło główne stanowi podkreślony wyraz.

Podstawowa literatura:
M. Pawlik: Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografji, jakoteż osobistych dyplomów, adresów, itp. pozostałych po śp. Józefie Ignacym Kraszewskim, Lwów, 1888; H. Karpińska: Ciekawostki w książkach biblioteki J. I. Kraszewskiego,(w:) "Cieszyński Rocznik Muzealny", 1970 - 1971,   s. 143 - 150; J. Jarowiecki: Księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego - warsztatem pracy pisarza i historyka (w:) "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Polonistyczne", 1991, Nr 3, s. 69 - 92; A. Gojniczek: Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego, (w:) "Pamiętnik Cieszyński", T. 10, Cieszyn 1995, s. 47-65.

 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij