KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46
tel.: (33) 851 38 41, fax: (33) 851 38 45
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

Katalog biblioteki Leopolda Jana Szersznika

Data aktualizacji: 2011-08-18 10:42:51Katalog biblioteki Leopolda Jana Szersznika

 

 

UWAGA:
W ramach projektu "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego"
biblioteka Leopolda Jana Szersznika została opracowana komputerowo.
Wchodzące w jej skład stare druki ujęte są w dostępnym on-line
katalogu starych druków,
z kolei książki wydane od 1801 r. znaleźć można w
katalogu książek z kolekcji zabytkowych.

 Katalog alfabetyczny księgozbioru Leopolda Jana Szersznika składa się z dwóch części:
 

  1. Katalog alfabetyczny starych druków z księgozbioru L. J. Szersznika - obejmuje książki i czasopisma wydane do roku 1800 włącznie
  2. Katalog alfabetyczny nowych druków z księgozbioru L. J. Szersznika - obejmuje książki i czasopisma wydane od roku 1801.


Obejmuje druki zwarte i ciągłe, zebrane przez samego Leopolda Jana Szersznika, a także materiały, które trafiły do jego biblioteki w l. 1814 - 1935, kiedy znajdowała się ona w zarządzie szersznikowskiej Fundacji. Katalog nie uwzględnia opisów kilkudziesięciu książek i czasopism, które w ramach reorganizacji zbiorów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej zostały wyodrębnione z biblioteki Leopolda Jana Szersznika i wraz z książkami oraz czasopismami, wyłączonymi z pozostałych księgozbiorów historycznych Oddziału Zabytkowego, scalone w odrębne zespoły druków zwartych oraz czasopism. Alfabetyczne katalogi obu ww. zespołów dostępne są obecnie tylko w formie manualnych kartotek w Czytelni Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej.

Katalog alfabetyczny księgozbioru Leopolda Jana Szersznika został sporządzony odręcznie i maszynowo na kartach formatu międzynarodowego w latach 1961-1976 (z przerwą w latach 1965-1967), przez Andělína Wadowskiego pod kierunkiem Ludwika Brożka. W latach 1990-1993, w związku z przeprowadzanym wówczas skontrum biblioteki, katalog uzupełniony został przez Jolantę Sztuchlik oraz Annę Gojniczek.

Na sygnaturę większość książek i czasopism wchodzących w skład biblioteki składa się symbol literowy działu i regału (np.: "H" "Aa", "Q"), cyfra rzymska oznaczająca numer półki i liczba arabska określająca miejsce jednostki na półce (np." H I 5" lub "Aa VIII 20"). Inne sygnatury nadano książkom, które odnaleziono podczas skontrum w latach dziewięćdziesiątych XX w., a które nie były uwzględnione w historycznych repertoriach biblioteki. Podczas katalogowania i inwentaryzacji, zostały one uporządkowane według numerus currens, otrzymując sygnatury składające się z symbolu "SZ Supl." oraz kolejnej liczby arabskiej.

Elementy składowe opisu:
 

  1. hasło autorskie,
  2. tytuł,
  3. oznaczenie odpowiedzialności (bardzo często w pełnym brzmieniu),
  4. adres wydawniczy,
  5. dokładny opis fizyczny,
  6. wyszczególnienie tomów.


Ponadto w niektórych opisach uwzględniono proweniencję oraz odesłanie do bibliografii, najczęściej Estreichera. Część opisów zaopatrzona została w odsyłacze dotyczące haseł osobowych, tytułów dzieł współwydanych i współoprawnych. Pomimo licznych błędów i niekonsekwencji, katalog ten stanowi najlepsze narzędzie wyszukiwawcze, w jakie biblioteka L. J. Szersznika została do tej pory wyposażona. Stopniowo, w miarę postępów procesu katalogowania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, opisy książek wchodzących w skład szersznikowskiej biblioteki trafiają do katalogowych baz danych: starych druków, książek oraz czasopism

Podstawowa literatura:


K. Szelong: Biblioteczne zbiory Leopolda Jana Szersznika, (w:) 190 [Sto dziewięćdziesiąt] lat założenia Muzeum i Biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802-1992. pod red. Janusza Spyry, Cieszyn 1993, s. 37-52; M. Makowski, J. Spyra, K. Szelong: Zbiory i Fundacja Szersznika po 1814 r., tamże, s. 81-90; K. Szelong: Proces ewidencji i opracowania bibliotecznych zbiorów ks. Leopolda Jana Szersznika. Zarys historyczny, "Roczniki Biblioteczne", R. 44: 2000, s. 87 - 134.
 

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij